• شرایط خرید

    #خرید

    تمامی شمشیر های موجود در سایت پس از ثبت سفارش وتکمیل فرایند خرید طی یک روز کاری پس از سفارش روند ساخت شمشیر ها اغاز میگردد وطی 2الی 4روز شمشیر ها ساخت